Kontakti un rekvizīti

SIA “GTA Company”

Reģ.nr.50203025941

Juridiskā adrese: Irbenāju iela 12, Gauja, Carnikavas novads, LV-2163

banka: AS”Swedbank”

Bankas konta Nr.: LV30HABA0551042563465;

Tālrunis: 24941604;

e-pasts: zgatisz@inbox.lv.